مفصل هوک

مفصل هوک

کد دستگاه : DA-KL02

اطلاعات فنی :

مفصل هوک، با ملاحظه استانداردهای صنعتي

امکان تغيير زاويه محور محرک نسبت به محور متحرک

دارای نمايشگرهای زاويه با دقت 0.1 درجه

دارای سنسورهای الکترونيکی سنجش زاويه دوران محور محرک و متحرک و زاويه پين بين دو محور

آزمايش های قابل انجام :

بررسی مفصل هوک و تعيين خطاها روی مفصل های هوک

توضيحات :

اين دستگاه روميزی، حرکت زاويه ای يک ترنسميژن خودرو (دستگاهی که نيروی موتور را به چرخ ها منتقل می کند.) برای اتصال شفت ها، خطاهای ناشی از آن و چگونگی جبران اين خطاها را با استفاده از مفصل های هوک نشان می دهد.

اين دستگاه براساس سفارش بصورت مفصل هوک تک و يا مفصل هوک دوبل ارائه می شود. مفصل هوک تک شامل يک مفصل است که محورهای محرک و متحرک را به يکديگر مرتبط می کند. مفصل هوک دوبل شامل 2 مفصل است که توسط يک شفت ميانی بهم متصل شده اند و حرکت محور محرک را به محور متحرک انتقال می دهند. انحراف زاويه اتصال ها با کمک سنسور الکترونيکی سنجش زاويه و نمايش آن روی نمايشگر براحتی ميسر است. حرکت با چرخاندن گردونه دستی صورت می گيرد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.