سیکل تبرید تراکمی

سیکل تبرید تراکمی

کد دستگاه :DA-TE14

اطلاعات فنی:

سيستم فشرده شامل تمام اجزای مهندسی تبريد

کندانسور آب-خنک دو لوله‌ای با کمپرسور هرمتيک

ماده سرد‌کننده  

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با کارکرد و اجزای اصلی يک پمپ حرارتی

فرايند سيکليک روی دياگرام حالت p-h

محاسبه نرخ انتقال حرارت در مبدل‌های گرمایی

توضيحات :

اين دستگاه از يک چرخه تبريد کامل را تشکيل می دهند. اجزای اصلی چرخه عبارتنداز اواپراتور، کندانسور و کمپرسور. سيستم کندانسور از نوع آب - خنک دو لوله‌ای با کمپرسـور هرمتيک و اواپراتور از نوع هوا - خنک با فن می باشد. يک مدار Pumpdown نيز در سيستم گنجانده شده است.

پس از آنکه دمای خروجی اواپراتور به مقدار مشخصی رسيد، شير سولنوييد ورودی شيرانبساط را می بندد. کمپرسور به کار خود ادامه می دهد و کلکتور را با ماده سردکننده پر می کند، تا زمانی که سوئيچ قطع فشار بالا عمل کند. از يک ماده سردکننده سازگار با محيط زيست استفاده شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.