موتور بخار

موتور بخار

کد دستگاه : DA-TE13

اطلاعات فنی :

بيشترين توان : 2 کيلو وات

سيلندر به قطر 20 ميليمتر و طول 20 ميليمتر

فشار بخار : 0-10 بار

چگالنده با سطح مقطع سرمايش : 80 سانتيمترمربع

آزمايش های قابل انجام :

ثبت يک منحنی فشار بخار

تعيين مصرف سوخت و مقدار بخار توليد شده

تعيين توان خروجی، بازده ديگ بخار و تعيين عملکرد چگالنده

توضيحات :

اين دستگاه شامل دو دیسک ممان اینرسی، مولد فشار، میل لنگ رفت و برگشتی برای تعیین و تغییر مسیر جریان ورودی و خروجی بخار، مکانیزم تعیین گشتاور ترمزی، شیر تعیین دبی حجم ورودی بخار به موتور و سایر تجهیزات موردنیاز می باشد. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.