موتور بخار

موتور بخار

کد دستگاه : DA-TE13

اطلاعات فنی :

دارای موتور بخار دو سیلندر با ابعاد مشخص

دارای دیگ بخار جهت تامین بخار مورد نیاز برای موتور

دارای سنسور و نمایشگر دور برحسب RPM

دارای سیستم اندازه گیری گشتاور اعمالی به موتور برحسب kgf

دارای شیر اطمینان بر روی دیگ بخار

آزمايش های قابل انجام :

ثبت يک منحنی فشار بخار

تعيين مصرف سوخت و مقدار بخار توليد شده

تعيين توان خروجی، بازده ديگ بخار و تعيين عملکرد چگالنده

توضيحات :

اين دستگاه متشکل از دو دیسک ممان اینرسی، مولد فشار، میل لنگ رفت و برگشتی برای تعیین و تغییر مسیر جریان ورودی و خروجی بخار، مکانیزم تعیین گشتاور ترمزی، شیر تعیین حجم دبی ورودی بخار به موتور و سایر تجهیزات موردنیاز می باشد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.