سیکل تبرید جذبی

سیکل تبرید جذبی

کد دستگاه : DA-TE12

اطلاعات فنی:

بار گرمايشی قابل تنظيم

نمايش توان مصرفی يک المان گرمايشی

قسمت جذب کننده سيال : محلول آمونياک، آب و منبع تغذيه : هيتر

توان سرمايشی قابل تنظيم

گستره اندازه گيری با دماي : 180...20-  درجه سانتیگراد

آزمايش های قابل انجام :

اصول عملکرد يک سيستم تبريد جذبی

بررسی فرايند تبريد

اندازه گيری دما در نقاط مربوطه در سيستم

بررسی تک تک اجزا به صورت حجم کنترل

توضيحات :

برخلاف سيستم های تبريدی، سيستم تبريد جذبی مستقيماً از انرژی گرمایی استفاده می کند. دستگاه شامل دو مدار می باشد، مدار آب و مدار آمونياک.

سيستم شامل يک ژنراتور، چگالنده، اواپراتور، جاذب و يک مبدل حرارتی مايع می باشد. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.