تست نازل

تست نازل

کد دستگاه : DA-TE09

اطلاعات فنی :

دارای دو عدد گيج فشار 10bar در ورودی و خروجی مسیر نازل

دارای فلومتر جهت اندازه‌ گيری دبی جريان هوا

دارای سنسورهاي دما با دقت 0.1 درجه از نوع PT100

دارای شير قطع و وصل سريع

دارای رگولاتور تنظيم فشار ورودي

مجهز به اتصالات خاص جهت تعويض سريع نازل‌ ها بدون نياز به ابزار

دارای سه عدد نازل با هندسه و ابعاد مشخص (همگرا، واگرا، همگرا واگرا)

دارای شیر تنظیم دبی هوای گذرنده از نازل

دارای کمپرسور همراه دستگاه جهت تامین فشار و جریان هوا

دارای هشت سنسور فشار جهت اندازه گیری فشار در نقاط مختلف نازل

دارای نمایش دهنده فشار، دما و دبی به صورت دیجیتال با دقت 0.1 درجه سانتیگراد و بار و LPM

آزمايش های قابل انجام :

بررسی توزيع فشار و جريان در چند نازل مختلف

بررسی اثرات دمايی نازل

نشان دادن پديده‌ انسداد (choking)

نشان دادن انبساط خفيف و انبساط شديد با باز فشردگی

بررسی رابطه بين فشار ورودی و نرخ جريان جرمی

بررسی رابطه بين فشار خروجی و نرخ جريان جرمی

تعيين سرعت صوت و موج ضربه‌ای

توضيحات :

با استفاده از اين دستگاه توزيع فشار و تراکم جريان در نازل‌ ها رامی توان بررسی کرد. تمامی اجزای دستگاه شامل اتصالات نازل، فشارسنج ‌ها، رگولاتور فشار، دبی سنج و دماسنج‌ های الکترونيکی روی پانل نصب می شود.

محدوده وسيعی از فشار‌های ورودی و خروجی با استفاده از رگولاتور فشار قابل تنظيم است. به همراه دستگاه چند مدل‌ نازل عرضه می شود  که هر يک دارای 8 نقطه اندازه‌گيری فشار می باشد که توسط اتصالات نصب سريع به فشارسنج ‌ها متصل می شود. دستگاه برای کار به يک منبع هوای فشرده نياز دارد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس ازفروش است.