دانشگاه دولتی

• دانشگاه آیت الله بروجردی - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• آموزشکده فني و حرفه اي الزهرا بوشهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• آموزشکده فني و حرفه اي سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• آموزشکده سما کرج واحد برادران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• آموزشکده سما مهاباد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه اراک - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه اردکان- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات ، مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• دانشگاه ارومیه (دانشکده خوی) - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه اسفراین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه اصفهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، انتقال حرارت ، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه الزهرا - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات ، ترمودینامیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات ، خاک ، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه انوشيرواني بابل - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه امام حسين (ع) - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات ، ترموديناميک

• دانشگاه ايلام - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشگاه بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه باهنر کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، مقاومت مصالح ، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه بجنورد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشکده بهداشت ، ايمني و سلامت تهران - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشکده بهداشت دامغان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشکده بهداشت شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشکده بهداشت ياسوج - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه بوعلي سيناي همدان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه بيرجند (دانشکده فني قائن) - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشکده فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای بوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و سیالات

• دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (تهران) - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، انتقال حرارت ، ترمودینامیک ، مقاومت مصالح

• دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران تبریز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک

• دانشگاه تبریز - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه تفرش - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک

• دانشگاه تهران - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات و انتقال حرارت

• دانشگاه تربیت مدرس تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه شهید چمران اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، ترمودینامیک و مکانیک سیالات ، دینامیک ماشین و ارتعاشات ، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه شهید چمران رشت- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، ترمودینامیک

• دانشگاه حکیم سبزواری - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات ، مقاومت مصالح ، ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه خليج فارس- تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، هیدرولیک پایه

• دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه شهید رجایی - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات

• دانشگاه رازی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه زابل - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، هیدرولیک و پنوماتیک ، ترمودینامیک ، انتقال حرارت ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و مکانیک سیالات

• دانشگاه دامغان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات ، ترمودینامیک ، انتقال حرارت

• دانشگاه سمنان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، مکانیک سیالات ، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

• دانشگاه سیستان و بلوچستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه شريعتي تهران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه صنعتی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، مقاومت مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• دانشگاه صنعتی اصفهان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه صنعتي بيرجند - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتي سيرجان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه صنعتي سهند - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات

• دانشگاه صنعتي شاهرود - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

• دانشگاه صنعتی شریف - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک و مکانیک سیالات

• دانشگاه صنعتی قم - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، مکانیک سیالات ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتی  کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات ، مکانیزمها

• دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور - تجهيز آزمايشگاه سيالات ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه علم و صنعت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات ، انتقال حرارت ، مکانیک سیالات و ترمودینامیک

• دانشگاه علم و فناوری مازندران- تجهيز آزمايشگاه سیالات و انتقال حرارت

• دانشگاه علوم و فنون مازندران - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات ، ترمودینامیک ، مکانیک سیالات

• دانشگاه علوم دریایی چابهار - تجهيز آزمايشگاه سیالات و انتقال حرارت

• دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - تجهیز آزمایشگاه سیالات

• دانشگاه فسا - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه فناوري نوين قوچان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه فردوسی مشهد - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، مکانیزمها، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه قم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانیک سیالات

• دانشگاه کردستان - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، دینامیک ماشین وارتعاشات

• دانشگاه گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشگاه گلستان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، مکانیک سیالات ، انتقال حرارت ، مقاومت مصالح ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه گلپايگان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، ترموديناميک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه گیلان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات ، ترمودینامیک و خاک

• دانشگاه لرستان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه محقق اردبيلي- تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، انتقال حرارت ، هیدرولیک و پنوماتیک ، مکانیک سیالات

• دانشگاه ملاير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• دانشگاه مازندران - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک، سیالات

• دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه وليعصر رفسنجان- تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات ، ترموديناميک ، ديناميک ماشين ، انتقال حرارت ، مقاومت مصالح ، هيدروليک و پنوماتيک ، مکانيزمها

• دانشگاه هرمزگان- تجهيز آزمايشگاه سيالات ، ديناميک ماشين و ارتعاشات ، ترموديناميک ، مقاومت مصالح

• دانشگاه ياسوج - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه یزد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

• مرکز آموزش عالی گناباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• مرکز آموزش عالی لامرد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، ترمودینامیک و مکانیک سیالات

• مرکز آموزش خلبانی بوتیا کرمان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مجتمع آموزش عالي و پژوهشي آذربايجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مجتمع آموزش عالي لارستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• موسسه آموزش عالي آيندگان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالي اشراق بجنورد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالي انرژي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• موسسه آموزش عالی ایوانکی - تجهیز آزمایشگاه ترمودینامیک ، مکانیک سیالات ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• موسسه آموزش عالی بویین زهرا - تجهیز آزمایشگاه مکانیک سیالات ، ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات ، مکانیزمها

• موسسه آموزش عالي جابربن حيان رشت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

• موسسه آموزش عالی خیام مشهد- تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات ، ترمودینامیک ، سیالات ، انتقال حرارت و مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالي فخررازي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و مکانيک سيالات

• موسسه آموزش عالي کوثر قزوين - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح