شرکت فنی و مهندسی دقت آزما با کسب تجارب ارزشمند در زمینه طراحی ، ساخت و تعمیر دستگاههای آزمایشگاهی در رشته های مختلف صنعتی و دانشگاهی به فعالیت می پردازد.

مابا مشاوره دقیق فنی ، اطلاع رسانی جامع و اتکا به پرسنل متخصص فنی شما را در انتخاب مناسبترین تجهیزات آزمایشگاهی همراهی می نماییم.

شرکت دقت آزما با شعار کیفیت برتر ، ایمنی ، تولید داخلی و همچنین رسالتی که از نام خود برعهده دارد ، همواره در خدمت مشتریان بوده و رضایت مشتری را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است. ما مسئولیت تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها را برعهده می گیریم و در این مسیر با توکل بر ایزد منان گام برمی داریم.